Uporabniško ime
E-pošta
Geslo
Ponovite geslo
Tip uporabnika
Uporabniški račun "Posameznik" je namenjen fizičnim osebam za nekomercialne oglase.
Omogoča vam, da:
- objavite do 30 brezplačnih oglasov
- uporabljate pakete za izpostavljene oglase
- kontaktirate druge uporabnike preko internega sistema sporočil, shranite iskanje in prejemate obvestila o novih oglasih, ki ustrezajo vašim kriterijem.
Uporabniški račun "Podjetje" je namenjen objavi oglasov s komercialno vsebino (za podjetja, s.p. in druge oblike opravljanja pridobitne dejavnosti). Omogoča vam, da:
- se brezplačno vpišete v poslovni imenik z opisom dejavnosti in dodate logotip (300 x 200 px)
- objavite oglase v skladu z razpoložljivimi paketi (tudi brezplačno!)
- odprete popolnoma funkcionalno spletno trgovino (s košarico, plačilom preko spleta,...), s svojo stranjo, v okviru adomnia.net
- uporabljate pakete za izpostavljene oglase
- objavite reklamo
- kontaktirate druge uporabnike preko internega sistema sporočil, shranite iskanje in prejemate obvestila o novih oglasih, ki ustrezajo vašim kriterijem.
Uporabniški račun "Neprofitna organizacija" je namenjen objavi oglasov z nekomercialno vsebino (npr. razna društva, Zavode,...). Omogoča vam, da:
- se brezplačno vpišete v imenik, z opisom dejavnosti in dodate logotip
- objavite oglase v skladu z razpoložljivimi paketi
- objavite večje število brezplačnih oglasov po dogovoru z uredništvom
- uporabljate pakete za izpostavljene oglase
- objavite reklamo
- kontaktirate druge uporabnike preko internega sistema sporočil, shranite iskanje in prejemate obvestila o novih oglasih, ki ustrezajo vašim kriterijem.
Stran na adomnia.net
http://adomnia.net/
Izberite ime za vašo stran na adomnia.net, kjer bodo vidni vsi vaši oglasi z opisom podjetja, logotipom in lokacijo. Uporabite lahko le črke iz latinske abecede (brez šumnikov) in števila.
Varnostna koda
Oglasi za primerjavo
Noben oglas še ni dodan na seznam za primerjavo.
Vpišite obvestilo
Sporočilo *
Prijava
Uporabniško ime
Geslo
Ste pozabili geslo? Novo geslo